Cennik

InfoLinia  48 307 08 09

Cennik obowiązuje od 1. sierpnia 2015 roku. Wszystkie ceny są cenami brutto, zawierają podatek vat 23%.

PAKIETY INTERNETOWE - dla przyłączy w technologii kablowej

Nazwa pakietu

Prędkość maksymalna

pobieranie / wysyłanie

Abonament miesięczny

cena brutto

Th45

10 Mbps / 5 Mbps

45 zł

Th55

20 Mbps / 10 Mbps

55 zł

Th65

30 Mbps / 15 Mbps 65 zł

Th75

40 Mbps / 20 Mbps 75 zł

Th85

50 Mbps / 25 Mbps 85 zł

Th95

60 Mbps / 30 Mbps 95 zł

Th65s

20 Mbps / 20 Mbps

65 zł

Th95s

40 Mbps / 40 Mbps

95 zł

We wszystkich pakietach dostępne są: publiczny adres IP, do 10 adresów niepublicznych IP.

W godzinach nocnych od 1:00 do 7:00 transfer bez ograniczeń – z maksymalną techniczną przepustowością przyłącza.

 

PAKIETY INTERNETOWE - dla przyłączy w technologii radiowej

Nazwa pakietu

Prędkość maksymalna

pobieranie / wysyłanie

Abonament miesięczny

cena brutto

Th45

10 Mbps / 2 Mbps

45 zł

Th55

15 Mbps / 3 Mbps

55 zł

Th65

20 Mbps / 4 Mbps 65 zł

Th75

25 Mbps / 5 Mbps 75 zł

Th85

30 Mbps / 6 Mbps 85 zł

Th95

35 Mbps / 7 Mbps 95 zł

Th65s

8 Mbps / 8 Mbps

65 zł

Th95s

16 Mbps / 16 Mbps

95 zł

We wszystkich pakietach dostępne są: publiczny adres IP, do 10 adresów niepublicznych IP.

W godzinach nocnych od 1:00 do 7:00 transfer bez ograniczeń – z maksymalną techniczną przepustowością przyłącza.

 

OPŁATY INSTALACYJNE

Nazwa pakietu

Umowa na okres

24 miesiące

ceny brutto

Umowa na okres

12 miesięcy

ceny brutto

Umowa na czas

nieokreślony

ceny brutto

Th45

1 zł

200 zł

300 zł

Th55

1 zł

150 zł

300 zł
Th65 1 zł 100 zł 300 zł
Th75 1 zł 50 zł 300 zł
Th85 1 zł
1 zł 300 zł
Th95 1 zł
1 zł 300 zł
Th65s 1 zł
100 zł 300 zł
Th95s 1 zł
1 zł 300 zł
Przeniesienie łącza internetowego do innej lokalizacji: przedłużenie umowy o 12 miesięcy bez dodatkowych kosztów, niezależnie od wysokości abonamentu.

 

POZOSTAŁE OPŁATY

Opłata za pół godziny pracy montera. Dotyczy prac zleconych przez Klienta.

20 zł

Nieuzasadnione wezwanie serwisowe do lokalu Abonenta.

Firma Theridion nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do usług wynikający z nieprawidłowego działania terminala Abonenta (komputerów, routerów, przełączników, telefonów internetowych, konsoli gier i innych urządzeń Klienta, korzystających z sieci Theridion) lub spowodowanych działaniami Abonenta (fizyczne uszkodzenia zakończenia łącza, nieprawidłowe podłączenie zakończenia łącza internetowego do urządzeń Klienta, itp.)

20 zł

Jednorazowa opłata konfiguracyjno-administracyjna przy zwiększaniu abonamentu. bez opłat
Jednorazowa opłata konfiguracyjno-administracyjna przy zmniejszaniu abonamentu. 6 zł
Kara umowna w przypadku niezgodnego z regulaminem wyprowadzania usług poza miejsce instalacji przyłącza wymienione w umowie (np. poza obręb mieszkania bloku mieszkalnego, poza obręb posesji w wypadku wolnosotojącego domu).
1000 zł

Wysłanie ponaglenia listem poleconym w przypadku zalegania z opłatami.

10 zł

 

Projekt i wykonanie: H15
Szerokopasmowy Internet THERIDION - Iłża i okolice